Gården

Kättilsröd är en av drygt 40 4H-gårdar i Sverige. Gårdarna skall efterlikna en traditionell svensk bondgård med självhushåll. Barn och ungdomar som är aktiva på gården får vara med i det dagliga arbetet vilket lär dem mycket om djur och natur samt att ta ansvar och visa hänsyn.

Kättilsröd 4H-gård ligger i norra delen av Hisingsparken. På gården finns de vanligaste husdjursraserna så som kor, hästar, får, getter, höns och grisar. Gården omgärdas av vacker natur med skogar och fina promenadvägar.

Fika i trädgården

Fika i trädgården

Namnet Kättilsröd kommer antagligen från en nybyggare som hette Kättil. Röd innebär att han brände och röjde för att få ny odlingsmark. Under 1800-talet kallades gården både för Kittilsröd och Kelsered. Den var länge en så kallad kronogård dit militären kom och hade övningar och övernattade. 1840 köptes gården av en privatperson och ägdes sedan av samma släkt fram till 1979, då Göteborgs kommun övertog den. Trots gårdens gamla anor är ladugården och boningshuset från 1942 respektive 1946. På Kättilsröd odlades mycket potatis, som sedan såldes på Heden och Hvitfeldtsplatsen. De sista åren hade man inga kreatur, utan var helt inriktad på spannmålsodling. Våren 1982 fick 4H överta gården i samarbete med Fritidsförvaltningen.

Gården ägs av Göteborgs Stadsfastighetsnämnd. De anställdas löner betalas med hjälp av driftbidrag från idrott och förening. I övrigt är gården självförsörjande. De pengar som gården får in från försäljning av djur och ägg, servering, ponnyledning, studiebesök, medlemsavgifter, ridskoleverksamhet och övriga aktiviteter går till att betala för djuren.