Knatteklubben

Ankornas knatteklubb

Ankornas knatteklubb

Knatteklubben är för barn mellan 3-6 år. Vi träffas 10 gånger per termin. Barnen får vara med och hjälpa till med sysslorna på gården. Vi tar hand om olika djur varje gång. En förälder eller annan vuxen måste vara med.

Läs mer om bokning under Aktuella priser och tider