Personal

På Kättilsröds 4H-gård finns både heltids- och deltidsanställda. Mycket av arbetet på gården görs dock ideellt och av medlemmarna i 4H-klubben. Dessutom har vi ofta elever, praktikanter med mera hos oss som hjälper till. Klubben har en styrelse som fungerar som arbetsgivare för de anställda samt ansvarar för bland annat verksamheten och ekonomi.

Hästarna får nya skor på gården

Hästarna får nya skor på gården

Ordinarie personal

Kristine Åselund
Befattning: Föreståndare på gården, heltid. Kristine har jobbat på gården sedan 1988.
Utbildning: Kristine är utbildad barnskötare och ridinstruktör. Dessutom har hon utbildning inom kontor och distribution
Erfarenhet/jobb: Avbytare med kor, sko hästar, stor erfarenhet av egna och andras barn. Jobbat inom barnomsorgen. Har varit kontaktperson för ungdomar med speciella behov i många år inom socialförvaltningen.
Varför trivs du med jobbet? ”Jag har ett stort djurintresse och tycker att samband med djur och ungdomar ger mycket. Träffar många människor. Roligt att få berätta om det man kan så att både vuxna och barn förstår.”

Jessica Jarjue
Befattning: Gårdsassistent. Jessica började på gården i januari 2009.
Utbildning: Handel och kontor.
Erfarenhet/jobb: Jessica har mer eller mindre vuxit upp på gården, varit miniledare samt jobbat som lägerledare sedan hon var 15. Hon har varit på olika kurser bland annat tömkörning samt har haft häst på halvfoder. Jessica har även arbetat inom barnomsorgen och i vården.
Varför trivs du med jobbet? ”Kombinationen att jobba med djur och barn. Att vara ute i friska luften”

Martina Ahlner
Befattning: Gårdsassistent. Martina började oktober 2016.

Utbildning: Naturvetenskaplig linje. Etologi och djurskyddsprogrammet på SLU. Grundkurs i läkemedels hantering för djur. SJV.

Erfarenhet: Jobbat som hästskötare på inackorderingsstall. Engagerat barn och ungdomar i stallet i diverse kurser. Arbetat ideellt som konfirmandassistent under läger.

Varför trivs du med jobbet? ”Jag tycker om att arbeta med barn och ungdomar samt djur. Att få lära ut hur barn ska hantera djuren och ta hand om dem samtidigt som barnen lär sig hur de ska bete sig mot varandra. Sen gillar jag att arbeta fysiskt och utomhus.”

Tina Lundgren
Befattning: Gårdsassistent. Tina började på gården December 2009.
Utbildning: Utbildad inom hotell och restaurang.
Erfarenhet:
  Arbetat mycket med barn och ungdomar. Jobbat inom restaurangbranschen.
Varför trivs du med jobbet?: Jag trivs att jobba med barn och ungdomar samt har ett stort djurintresse.

Simon Eriksson
Befattning: Gårdsassistent. Började maj 2015.
Utbildning: Media
Erfarenhet: Betong hålls slagning.  
Varför du trivs med jobbet: Fantastiskt roligt att jobba med barn och djur. vara ute mycket. Stor variation på arbetet.

Sanna Karjalainen
Befattning: Gårdsassistent.
Utbildning: Barnskötare. Naturkunskap.
Erfarenhet: Uppvuxen på gård. Haft uppfödning av travhästar. Hemtjänsten.
Varför trivs du med jobbet: Trivs med variationen av att jobba på en 4h gård.

Anna Krüger
Befattning: Gårdsassistent.
Utbildning: Naturvetenskaplig linje, Etologi och djurskydd.
Erfarenhet: Aupair och hästskötare i Australien. Jobbat på djurpark. Förskola.
Varför trivs du med jobbet: Tycker att det är kul att jobba med djur och barn, ungdomar.