Lantgårdsläger med övernattning, 9-14 år, Vecka 27

Aktivitet: Lantgårdsläger
Från: 2023-07-02 16:00
Till: 2023-07-07 15:00
Pris: 3200kr
Platser kvar: 4 st
Du får tre måltider per dag. Övernattning sker i våra klubblokaler.

Om lägret är fullbokat, betala inte in avgiften. Vi ringer er om det blir en ledig plats!

Anmälan till aktiviteten

Vid anmälan ska hela priset betalas omgående till bg. 5631-2267.
Bekräftelse på din bokning skickas via mail direkt när du anmält dig. I denna finner du utrustningslista, måltider samt info om medlemskap. Någon ytterligare info skickas inte ut.

Barnet som deltar

Kan simma:

Målsman

Övrig information

Jag har läst och godkänner avtalet