Jullovsläger

V. 1 kommer vi att ha läger på gården.

Djurskötarläger 3-5 januari, från 7 år kostar 300kr/dag. Man ska vara med minst 2 dagar för att få hela lägerupplevelsen, välj själv vilka.

Ridhajk 3-4 januari, från 8 år kostar 1500kr (övernattning från 9 år). Observera att åldersgränen är höjd från årsskiftet. Detta gör vi för att barnen ska vara trygga på läger och vi har märkt att de yngsta tycker att det är jobbigt att vara hemifrån hela dagen.

Anmälan till båda läger via mejl (kattilsrods4h@telia.com) eller telefon (031-550904).
Uppge vid anmälan:
För- och efternamn på deltagaren
Fullständigt personnummer till deltagaren
Adress, samt postnr & ort
Telefonnummer till anhörig
Eventuella allergier/intoleranser
Vilket läger/dagar som anmälan gäller

Betalning ska ske till BG: 5381-2962 så snart som möjligt efter att ni anmält deltagarna. Var noga att skriva namn på deltagaren som meddelande.
Alla deltagare måste vara medlemmar för att försäkringar ska gälla bland annat. Det ordnar ni själva genom att gå in på www.4h.se, klicka på bli medlem och leta upp Kättilsröd. Vid deltagande på djurskötarläger 3 dagar ingår medlemskapet.