Ridhajk och dagdjurskötarläger v.1. 2019

Ridhajken har vi den 3-4 januari 2019. 2 ridpass om dagen mat ingår. ring till gården för anmälan. Kostnad 1000 kr. 031-550904. Eller prata med oss på gården.

Dagdjurskötarläger onsd, torsd och fredag. 8-17. lunch o mellan mål ingår. Sköta om alla djuren, åka traktor o vagn, prova på att rida och massa lekar. 300 kr dagen.anmäl genom telefon, mail eller kom upp till gården. Välkomna